Påbörja webbutbildningen

Välkommen till Svenska HLR rådets webbutbildning.
Här får du möjlighet att testa och fördjupa dina kunskaper inför det praktiska kurstillfället.
Du kommer enkelt igång genom att välja något av alternativen nedan.
Hjälp Hjärna Hjärta

Utbildning för allmänhet och skolelever om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp och levnadsvanor.

Instruktör i Sjukvården

Årlig webbutbildning för instruktörer och huvudinstruktörer i S-HLR Vuxen.

Hjärt-lungräddning för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till yrkesgrupper som inom tjänsten larmas för att utföra HLR och använda en hjärtstartare, t ex. räddningstjänst och polis.

Hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal

Utbildning i Barn-HLR 0-18 år inom sjukvården, för hälso- och sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, och studenter på vårdutbildningar.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR.

Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal

Utbildningen vänder sig till hälso - och sjukvårdspersonal samt till studenter på vårdutbildningar.

Hjärt-lungräddning Barn

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp.

Avancerad hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal

Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor på sjukhus och i prehospital sjukvård, och är en påbyggnadsutbildning till Hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal. 

Avancerad hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal

Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor på sjukhus och i prehospital sjukvård, och är en påbyggnadsutbildning till Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal.