Välkommen till en livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp samt levnadsvanor. Utbildningen tar 20-30 minuter. Har du loggat in i Utbildningsportalen kan du även skriva ut ett utbildningsbevis.


Utan inloggning: Intyg erhålls inte efter genomförd utbildning.

Med inloggning: Efter genomförd utbildning erhålls ett intyg, vilket du finner på ”Min sida/webbutbildning intyg” i Utbildningsportalen. Du får även intyget via mail.

Image