Anmäl dig till kursS-HLR

Utbildningsprogram : Grundutbildning Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal
Repetitionsutbildning : Ja
Datum/Tid: 2022-12-24 13:14
Kursadress:
Kursort: sundsvall
Lediga platser: 16
Referensord : intresse2
Länk till kursens webbutbildning : Gå till webbutbildning

Information:

Kontaktinformation till kursansvarig:
Instruktörens namn: Inger
Mobilnummer: 0730269394
Email: inger.eriksson1@rvn.se