öppen kurs Vuxen-HLR

Utbildningsprogram : Grundutbildning Hjärt-lungräddning Vuxen
Repetitionsutbildning : Nej
Datum/Tid: 2023-02-07 16:00
Kursadress: Munkegärdegatan 294
Kursort: Kungälv
Lediga platser: 3
Referensord : förstärks3
Länk till kursens webbutbildning : Gå till webbutbildning

Information: Fri parkering

Kontaktinformation till kursansvarig:
Instruktörens namn: Lullan Backman, Heartex Första Hjälpen AB
Mobilnummer: 0736-630860
Email: lullan@heartex.se